Route4

Er brandt een vurig verlangen. Teruggekomen van 4M weekend of Muskathlon. Of omdat het gewoon tijd is voor keuzes. Om te leven voor de Koning, God, gezin, gemeenschap en gerechtigheid. Maar je staart soms in de gapende kloof tussen verlangen en rauwe werkelijkheid. Daarom is er Route4. Ontdek, verdiep en versterk elkaar, voor blijvende inspiratie van mannenharten. Via activiteiten als Kampvuuravonden, Zwerftochten, Verdiepingsdagen en Muskoaching.

Lees meer

Over Route4

Route4 gelooft dat God mannen en vrouwen roept om hun plek in te nemen in de wereld om hen heen. Om zo te zorgen voor golven van gerechtigheid, om het licht in de wereld te zijn. Route4 wil hen helpen die plek in te nemen, elke dag, keer op keer.

God heeft ons daarbij aan elkaar gegeven. We zijn niet gemaakt om alleen te strijden. Samen vormen we een krachtiger licht. De onderlinge band die mannen kunnen opbouwen en de wijze waarop zij elkaar kunnen aanspreken, zijn daarin een sterk middel. Ze vormen een brug wanneer we in het leven tegenslagen ervaren, in een onneembare kloof lijken te staren.

De 4e musketier helpt onder andere via Karakterweekenden en Muskathlons om te beginnen die band smeden, helpt mannenharten openbreken voor Gods liefde. Route4 bouwt daarop voort. Route4 biedt geïnspireerde mannenharten een manier om hun inspiratie blijvend te richten op een dienstbaar leven voor Jezus. Een leven waar God, gezin, gemeenschap en gerechtigheid (de 4G's) centraal staan. Door samen te ontdekken, verdiepen en versterken.

Dat doet Route4 door een zeer divers aanbod te bieden, gebaseerd op 4e musketier uitgangspunten. Zo zijn er buitensportactiviteiten in combinatie met geestelijke en mentale voeding. In een sfeer van resultaat gericht zijn, verantwoordelijkheid nemen, zonder opsmuk, gelovend in wonderen.

De doelgroep is daarmee ook volgend op de lijn die de 4e musketier organisatie uitzet. Dat betekent: een aanbod voor alle mannen, maar ook voor vrouwen die zich aangesproken voelen. Een aanbod voor individuen en teams. Een aanbod voor ondernemers en professionals, in het bijzonder via het LIFE netwerk.

Het aanbod van Route4 maakt daarbij gebruik van alle mogelijke middelen die passen binnen deze kaders. Zo is er een online platform, er zijn buitensportactiviteiten en er is coaching van individuen, groepen, teams, ondernemers en professionals.

Waar mogelijk worden activiteiten door vrijwilligers aangeboden en zonder kosten voor deelnemers. Waar nodig worden activiteiten tegen een vergoeding aangeboden. Dit laatste om professionals aan te kunnen trekken als coach, om continuïteit voor de organisatie te bieden en de mogelijkheid om het aanbod te kunnen blijven vernieuwen. Het zorgt bovendien voor een duidelijk verhouding tussen coach en coachee.

Lees meer over het ontstaan van Route4 in  art_Route4.pdf  uit de MUSK4